Συνδρομές

Τα πακέτα και οι τιμές ισχύουν έως τις 14/09.

1 ΜΗΝΑΣ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
29
  • Όργανα

1 ΜΗΝΑΣ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
39
  • Όργανα
  • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα

3ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
69
  • Όργανα

3ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
89
  • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
  • Όργανα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
129
  • Όργανα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
149
  • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
  • Όργανα